Svjetski dan pripovijedanja

Povodom Svjetskog dana pripovijedanja koji se obilježava svake godine 20. ožujka, Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova je u goste smo pozvala sveučilišnog dramskog pedagoga i profesora Milana Medaka i profesoricu Sanju Lađarević koji su za učenike četvrtih razreda novigradskih osnovnih škola pripremili višejezično pripovijedanje priča. I sami su učenici imali priliku aktivno sudjelovati u priči svojim glasovima, pokretima i mimikom. Naši gosti su djecu najprije uveli u priču i dramsko-pedagoškim tehnikama objasnili najvažnije pojmove iz priče te oživili likove i sve to na tri jezika – hrvatski, talijanski i engleski. Iza toga je slijedilo pričanje poznate bajke braće Grimm „Cvilidreta“. Ovakvim se aktivnim pristupom razvijaju dječje komunikacijske i kreativne vještine. Djeca su uživala, sudjelovala i pažljivo slušala!

<< >>