Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova

Predstavljanje knjige – Presentazione del libro „Karavana: ekspedicija kroz pustinju Rub al Khali“

View Calendar
29/11/2022 18:00 - 19:00

Pozivamo Vas na predstavljanje putopisne knjige „Karavana: ekspedicija kroz pustinju Rub al Khali“ autora Gorana Blaževića koje će se održati dana 29. studenog 2022. s početkom u 18 sati u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova.
Početkom 2019. Goran Blažević dobio je priliku biti jedan od prvih stranaca s turističkom vizom za ulazak u Saudijsku Arabiju, državu desetljećima zatvorenu za strance. Jedini strani posjetitelji koji su imali mogućnost ulaska u tu arapsku zemlju bili su hodočasnici muslimanske vjeroispovijesti i ljudi na poslovnim putovanjima. Međutim, 2019. g. u sklopu reformatorskog projekta saudijskog prestolonasljednika pod nazivom „Vision 2030“, koji iznosi strategiju smanjivanja financijske ovisnosti o nafti te želju za modernizacijom i otvaranjem Saudijske Arabije u turističke svrhe, Blaževiću se otvorila mogućnost da uđe u tu još uvijek nepoznatu zemlju. Pustinja Rub Al Khali je druga najveća pustinja na svijetu, ujedno i najveća pustinja kontinuiranog pijeska na Zemlji koja se prostire se preko nekoliko zemalja arapskog poluotoka.

Goran Blažević živi i radi u Umagu. Putuje uglavnom pješice ili na biciklu. Samostalno je organizirao i proveo nekoliko velikih hodačkih poduhvata: Camino de Santiago, Camino Portugues, Istarski planinarski put, pješice od Umaga do Rima, pješice od Jordana do Hrvatske i Put 88 hramova na otoku Shikoku u Japanu. Na devi je prešao pustinju Rub al Khali u Saudijskoj Arabiji, a biciklom je putovao kroz Saharu od Senegala do Španjolske. Autor je dvije knjige: „Svilim: 3300 kilometara pješice po izbjegličkoj ruti“ (Fotopoetika i Gradska knjižnica Umag, 2017.) koja govori o njegovom pješačenju od Jordana do Umaga; te „Karavana: ekspedicija kroz pustinju Rub al Khali“ (Fotopoetika i Gradska knjižnica Umag, 2020.) Bavi se planinarenjem, trčanjem, bicikliranjem i sličnim sportskim aktivnostima kojima promiče usporeno kretanje.

Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova

***
Siete cordialmente invitati alla presentazione del libro „Karavana: ekspedicija kroz pustinju Rub al Khali“ dell’autore Goran Blažević che si terrà martedì, 29 novembre 2022 con inizio alle ore 18 presso la Biblioteca civica Novigrad-Cittanova.
All’inizio del 2019, Goran Blažević ha avuto l’opportunità di essere uno dei primi stranieri con visto turistico ad entrare in Arabia Saudita, un paese chiuso agli stranieri da decenni. Gli unici visitatori stranieri autorizzati ad entrare nel Paese arabo erano pellegrini musulmani e persone in viaggio d’affari. Tuttavia, nel 2019, nell’ambito del progetto di riforma del principe ereditario saudita denominato “Vision 2030”, che delinea una strategia per ridurre la dipendenza finanziaria dal petrolio e il desiderio di modernizzare e aprire l’Arabia Saudita a fini turistici, Blažević ha avuto l’opportunità di visitare quel paese ancora sconosciuto. Il deserto di Rub Al Khali è il secondo deserto più grande del mondo, nonché il più grande deserto di sabbia continuo sulla Terra che si estende in diversi paesi della penisola arabica.

Goran Blažević vive e lavora a Umago. Si sposta principalmente a piedi o in bicicletta. Ha organizzato e realizzato in modo indipendente diverse grandi imprese a piedi: Camino de Santiago, Camino Portugues, il percorso alpinistico istriano, a piedi da Umago a Roma, a piedi dalla Giordania alla Croazia e il percorso degli 88 templi sull’isola di Shikoku in Giappone. Ha attraversato il deserto del Rub al Khali in Arabia Saudita su un cammello e ha attraversato il Sahara dal Senegal alla Spagna in bicicletta. È autore di due libri: “Svilim: 3.300 chilometri a piedi lungo la rotta dei profughi” (pubblicato da Fotopoetika e Biblioteca civica Umago, 2017), che racconta il suo cammino dalla Giordania a Umago; e „Karavana: ekspedicija kroz pustinju Rub al Khali“ (pubblicato da Fotopoetica e Biblioteca civica Umago, 2020).

Biblioteca civica Novigrad-Cittanova