Trudnički tečaj

Pozivamo sve zainteresirane buduće mame i tate da se prijave na trudnički tečaj Majka i dijete u organizaciji Istarskih domova zdravlja – Ispostva Umag, Patronažna služba Umag – Patronaža Novigrad i Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova.

Na ovom tečaju dobit ćete korisne informacije o:
– trudnoći (prehrani, tegobama, promjenama na koži itd.),
– porodu: porođajnim dobima, disanju, ulozi očeva u rađaoni itd.)
– dojenju (razlozima za dojenje, tehnici i položajima majke i djeteta kod dojenja, prehrani dojilje itd.)
– osobinama novorođenčeta (izgledu djeteta, promjenama na koži, njezi pupka, širokom povijanju, kupanju itd.)

Molimo sve zainteresirane buduće mame i tate da se predbilježe na broj telefona Knjižnice: 052/729-040 ili osobno u Knjižnici do 12. travnja 2019.
Ukoliko bude dovoljan broj zainteresiranih tečaj će se održati do kraja travnja (četiri susreta u trajanju 60 minuta) i vodit će ga Petar Kureljak, patronažni tehničar.

<< >>