Te(r)oriziranje filma

Knjiga „Te(r)oriziranje filma“, u podnaslovu „Eseji o teoriji filma i filmske kritike za početnike u filmu i umjetnosti“ autorice Lejle Panjete, je dobar polaznik za svakog tko želi nešto saznati o osnovama filma i filmske umjetnosti, kao i polazna točka za buduće filmske kritičare iz koje će graditi svoje znanje o analizi pokretnih slika.

<< >>