Podržavamo STEM revoluciju

U Gradsku knjižnicu Novigrad-Cittanova stiglo je 20 BBC micro:bitova za edukaciju djece zahvaljujući donaciji Instituta za razvoj i inovativnost mladih.
BBC Micro:bit je računalo džepne veličine za kodiranje s detektorom pokreta, ugrađenim kompasom i Bluetooth tehnologijom. Ima još i LED žarulje, USB i Boototh priključak, a osmišljen je kako da bi se djecu potaklo na programiranje i izradu softwarea.

Više informacija o BBC Micro:bitu možete pronaći na www.microbitworld.me

<< >>