Nova odiseja

Milijuni ljudi s afričkog i azijskog kontinenta traže bolji život u Europi, otjerani ratovima, kriminalom, represijom. Autor je proputovao brojne zemlje iz kojih emigranti dolaze, kroz koje prolaze i gdje se žele smjestiti. Osobito sa bavi tzv. Balkanskom rutom te tegobnim prolaskom migranata iz Turske preko Egejskog mora do Grčke, potom kroz Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Austriju do Njemačke. Opisuje događaje iz perspektive migranata, uključujući i neke pojedinačne sudbine, progovara i o krijumčarima izbjeglica te o birokratima na granicama.

<< >>