Događanja

< 2019 >
November
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October
October
October
October
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • Kreativna radionica za djecu / laboratorio creativo per bambini
  10:30 -12:00
  09/11/2019

  Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

  Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

  Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova poziva djecu od 5 do 10 godina na besplatnu kreativnu radionicu koje će se održati u subotu, 9. studenog 2019. u 10.30.
  Uz voditeljicu Aleksandru Vukobratović djeca će crtati, rezati lijepiti, smišljati, družiti se i zabavljati s drugom djecom.

  Zbog ograničenog broja mjesta, mole se roditelji da svoje dijete prethodno prijave osobno u knjižnici ili putem telefona na 052/729-040.
  Djeca predškolske dobi trebaju biti u pratnji roditelja za vrijeme trajanja radionice.

  ***
  La Biblioteca civica Novigrad-Cittanova invita i bambini dai 5 ai 10 anni ad un laboratorio creativo gratuito che si terrà in Biblioteca sabato, 9 novembre 2019, dalle ore 10:30 alle 12.
  Sotto la guida di Aleksandra Vukobratović si disegna, taglia, incolla, inventa, e socializza con gli altri bambini.

  I posti sono limitati. Si pregano i genitori di iscrivere i propri bambini personalmente in biblioteca o per telefono (052/729-040)
  I bambini prescolari devono essere accompagnati da un genitore durante tutta la durata del laboratorio.

10
11
12
13
14
 • Putopisno predavanje / Conferenza “Santiago de Compostela”
  19:00 -20:00
  14/11/2019

  Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

  Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

  Pozivamo vas na putopisno predavanje Ljube Žaje „Santiago de Compostela: putem Sv. Jakova od Saint-Jean-Pied-de-Porta do Santiaga de Compostele i Finisterre“ koje će se održati u četvrtak, 14. studenog 2019. godine u 19 sati u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova.

  Camino de Santiago je ruta koju prelaze hodočasnici iz gotovo svih zemalja svijeta, koja vodi u Santiago de Compostelu, u Galiciji (Španjolska), u kojem se nalaze ostaci i grob Sv. Jakova.
  Postoji nekoliko verzija Camina (Puta), a jedan od najfrekventnijih je Camino Frances ili francuska ruta Puta Sv. Jakova koja vodi iz Saint-Jean-Pied-de-Porta, na jugu Francuske, koji se nalazi u Donjoj Navari, podno Pirineja. U vremenu od 14. lipnja do 15. srpnja 2019. godine, Ljubo Žaja je prešao put od Saint-Jean-Pied-de-Porta do Santiaga, a od 17. do 20. srpnja 2019. od Santiaga do Finistere.

  Ljubo Žaja živi u Novigradu od 1993. godine. Član je planinarskog društva „Planik“ Umag od 1993. Radio je u Policijskoj upravi istarskoj, Policijskoj postaji Umag, Policijskoj postaji Buje i Postaji pomorske policije Pula. Od prosinca 2018. je u mirovini. Voli putovati, hodati, biciklirati, čitati, a aktivan je u raznim udrugama.

  ***
  Siete cordialmente invitati alla conferenza che sarà tenuta da Ljuba Žaja „Santiago de Compostela: putem Sv. Jakova od Saint-Jean-Pied-de-Porta do Santiaga de Compostele i Finisterre“ (Santiago de Compostela: per la via di San Giacomo il Maggiore da Saint-Jean-Pied-de-Port a Santiago de Compostela e Finisterre) che si terrà giovedì 14 novembre 2019 alle 19:00 presso la Biblioteca civica Novigrad-Cittanova.
  Il cammino di Santiago è un percorso attraversato da pellegrini provenienti da quasi tutti i paesi del mondo, che porta a Santiago de Compostela, in Galizia (Spagna), dove si trovano le reliquie e la tomba di San Giacomo il Maggiore.
  Esistono diversi itinerari del Cammino, e uno dei più frequenti è il Cammino francese che inizia da Saint-Jean-Pied-de-Port, nel sud della Francia, situato nella Bassa Navarra ai piedi dei Pirenei. Tra il 14 giugno e il 15 luglio 2019, Ljubo Žaja ha percorso il Cammino francese da Saint-Jean-Pied-de-Port a Santiago de Compostela e dal 17 al 20 luglio 2019 da Santiago a Finisterre.
  Ljubo Žaja vive a Cittanova dal 1993. Dal 1993 è membro dell’associazione alpinistica “Planik” di Umago. Ha lavorato presso il Dipartimento di polizia dell’Istria, Stazione di polizia di Umago, Stazione di polizia di Buje e la Stazione di polizia navale di Pola. Da dicembre del 2018 è in pensione. Ama viaggiare, camminare, andare in bicicletta, leggere ed è attivo in varie associazioni.

15
 • Radionica za odrasle: osvježivači prostora / Laboratorio per adulti: deodoranti per la casa
  19:00 -20:30
  15/11/2019

  Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

  Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

  Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova organizira besplatnu radionicu za odrasle na kojoj ćete naučiti kako se izrađuju prirodni osvježivači za prostore s eteričnim i mirisnim uljima. Na radionici ćete napraviti tri vrste osvježivača koje ćete moći ponijeti kući.

  Radionica u trajanju 90 minuta održat će se u petak, 15. studenog 2019. U 19 sati u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova.

  Za sudjelovanje na radionici potrebna je prijava: osobno u Knjižnici ili putem telefona (052/729-040). Prijaviti se možete do 11. studenog 2019.

  ***
  La Biblioteca civica Novigrad-Cittanova organizza un laboratorio per adulti durante il quale imparerete come fare deodoranti naturali per la casa usando olii essenziali e profumati. Durante il laboratorio avrete l’opportunità di fare tre diversi tipi di deodoranti che alla fine potrete portare a casa.
  Il laboratorio, gratuito, si terrà venerdì 15 novembre alle ore 19 presso la Biblioteca civica Novigrad-Cittanova.
  Per poter partecipare al laboratorio è necessaria l’iscrizione: personalmente in biblioteca o per telefono (052 / 729-040). È possibile iscriversi entro l’11 novembre 2019.

16
17
18
19
20
21
 • Predavanje prof. Mirjane Benjak / Conferezna della prof.ssa Mirjana Benjak
  19:00 -20:00
  21/11/2019

  Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

  Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

  Pozivamo vas na predavanje prof. dr. sc. Mirjane Benjak pod nazivom „Književno-glazbena prožimanja“ koje će se održati u četvrtak, 21. studenog 2019., u 19 sati u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova.

  Prof. dr. sc. Mirjana Benjak, redovita profesorica u mirovini, godine 1999. godine doktorirala je disertacijom „Suvremena srednjoevropska pripovjedna proza u  gimnazijskoj nastavi književnosti“ na Filozofskom fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski stupanj doktorice Humanističkih znanosti, znanstvenog polja Znanost o književnosti. Godine 2000. izabrana je u zvanje docentice na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Puli Sveučilišta u Rijeci. Godine 2009. izabrana je u zvanje izvanredne profesorice na Odsjeku za kroatistiku Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta u Puli. Godine 2014. izabrana je u zvanje redovite profesorice. Nastavila je predavati i držati seminare iz kolegija koji se odnose na metodiku književnog odgoja i obrazovanja do umirovljenja 2015. Sveučilište Jurja Dobrile dodijelilo joj je 2014. priznanje za ostvareni doprinos djelovanju i razvoju Sveučilišta.

  ***
  Siete cordialmente invitati alla conferenza del titolo “Književno-glazbena prožimanja“ (Intrecci letteraio-musicali) che si terrà il 21 novembre 2019. alle ore 19 dalla prof.ssa Mirjana Benjak, dott. ric.

  Mirjana Benjak, professoressa ordinaria in pensione, nel 1999 completata il suo dottorato di ricerca con la tesi “Prosa narrativa contemporanea dell’Europa centrale nell’insegnamento della letteratura nei ginnasi” presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Zagabria e ha conseguito il titolo accademico di Dottoressa in lettere nel campo scientifico Scienza della letteratura. Nel 2000 è stata eletta docente presso il Dipartimento di lingua croata della Facoltà di Filosofia di Pola, Università di Fiume. Nel 2009 è stata eletta Professoressa associata presso il Dipartimento di lingua croata, sezione Studi umanistici, Università di Pola. Nel 2014 è stata eletta professoressa ordinaria. Ha continuato a insegnare e tenere seminari in corsi concernenti la metodologia dell’educazione letteraria fino al suo pensionamento nel 2015. L’Università Juraj Dobrila le ha assegnato nel 2014 un riconoscimento per il suo contributo al lavoro e allo sviluppo dell’Università.

22
23
24
25
26
27
 • Predstavljanje knjige / Presentazione del libro: “Kazalište na Bujštini”
  19:00 -20:00
  27/11/2019

  Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

  Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

  Pozivamo vas na predstavljanje knjige o povijesti kazališta na Bujštini „Kazalište na kotačima“ Zlatana Varelije koje će se održati u srijedu, 27. studenog 2019. u 19 sati u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova.

  Knjiga progovara o počecima kazališnog i kulturnog života u vremenima koji prethode Kotaru Buje u sklopu Zone B kao i samom vremenu u Zoni B od 1950. do 1956 godine te istražuje povijest Bujštine i kulturno umjetničkih udruga na ovima prostorima u poslijeratnom razdoblju sve do naših dana.

  O autoru
  Iako rođen u Bribiru, odmalena živi u Istri, a od osamdesetih godina u Bujama i Umagu. Čitav svoj život nešto zapisuje te objavljuje niz knjiga: „Narodne pjesme Bujštine“, „Tote j’ boje stati“, „Bura puše snigom briše“, „Narodnjačka krv u temeljima hrvatske škole“, „Banda sto let pišći“. Uređuje zbornik „Bujština“ i surađuje s časopisima i dnevnim glasilima kako u Istri tako i šire. Svojim kulturnim radom prisutan je već više od trideset godina na Bujštini. Dobitnik je nekoliko gradskih i općinskih priznanja, a za knjigu „Narodnjačka krv u temeljima hrvatske škole“ nagrađen je srebrnom plaketom Matice hrvatske.

  Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova, Rivarela 7

  ***
  Siete cordialmente invitati alla presentazione del libro sulla storia della vita teatrale del Buiese „Kazalište na kotačima“ di Zlatan Varelija che si terrà il 27 novembre 2019 alle ore 19.

  Il libro descrive le origini del teatro e della vita culturale nei tempi precedenti il distretto di Buie all’interno della Zona B, il periodo della Zona B dal 1950 al 1956 e la storia del Buiese e delle associazioni culturali in questa regione dal dopoguerra ai giorni nostri.

  L’autore
  Sebbene sia nato a Bribir, vive in Istria sin dall’infanzia, e dagli anni ’80 a Buie e Umago. Scrive tutta la sua vita e pubblica numerosi libri: „Narodne pjesme Bujštine“, „Tote j’ boje stati“, „Bura puše snigom briše“, „Narodnjačka krv u temeljima hrvatske škole“, „Banda sto let pišći“. È editore della raccolta “Bujština” e collabora con riviste e quotidiani in Istria e oltre. Con il suo lavoro culturale è presente nel Buiese da oltre trent’anni. Ha ricevuto diverse onorificenze cittadine e comunali ed è stato insignito della targa d’argento della Matica Hrvatska per il suo libro „Narodnjačka krv u temeljima hrvatske škole“.

  Biblioteca civica Novigrad-Cittanova, Rivarella 7

28
29
 • Predstavljanje romana „Šaptač snova“ Marine Papec / Presentazione del libro “Šaptač snova”
  19:00 -20:00
  29/11/2019

  Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

  Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

  Pozivamo vas na predstavljanje romana „Šaptač snova“ Marine Papec koje će se održati 29. studenog 2019. u 19 sati.

  „Šaptač snova“ je priča o bezuvjetnoj ljubavi, o putovanju kroz živote što briše granice vremena i prostora, priča koja zadire duboko ispod površine, ondje gdje smo najstvarniji, i navodi nas na suočavanje s onim najskrivenijem u nama. Žena Dijete se povlači na Otok, u staru djedovu kuću, kako bi se posvetila pisanju svog romana, ni ne sluteći da će je naizgled slučajni susret na Plaži odvesti na putovanje izvan ovog utjelovljenja koje će pokrenuti lavinu pitanja čiji se odgovori skrivaju na jednom jedinom mjestu – u nama…

  Marina Papec živi i radi u Zagrebu kao autorica, predavačica, prevoditeljica, terapeutkinja za dušu. Mnogo putuje, čita, piše, motivira ljude da uživaju u sadašnjem trenutku, kuha za obitelj i prijatelje, priprema slastice, boravi u prirodi, istražuje sebe i svijet te provodi vrijeme sa suprugom, djecom i psom, nastojeći uvijek biti svjesna neodoljive ljepote postojanja. Diplomirala je germanistiku i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te je osnovala malu prevodilačku agenciju i jezični centar.

  ***
  Siete invitati alla presentazione del romanzo “Šaptač snova” di Marina Papec, che si terrà il 29 novembre 2019 alle ore 19:00.
  “Šaptač snova” è una storia sull’amore incondizionato, di un viaggio attraverso vite che cancella i confini del tempo e dello spazio, una storia che scorre profondamente sotto la superficie, dove siamo più reali, e ci porta a confrontarci con quello che è più nascosto in noi. La Donna Bambina si reca sull’Isola, nella vecchia casa del nonno, per impegnarsi a scrivere il suo romanzo, senza il presentimento che un incontro apparentemente accidentale sulla spiaggia la porterà in un viaggio oltre questa incarnazione che solleverà una valanga di domande le cui risposte sono nascoste in un solo posto – in noi stessi…
  Marina Papec vive e lavora a Zagabria come autorice, conferenziere, traduttorice, terapista dell’anima. Viaggia molto, legge, scrive, motiva le persone a godersi il momento presente, cucina per la famiglia e gli amici, prepara dolci, ama la natura, esplora se stessa e il mondo e trascorre il tempo con il marito, i figli e il cane, cercando sempre di essere consapevole dell’irresistibile bellezza dell’esistenza. Si è laureata in lingua tedesca e linguistica generale presso la Facoltà di filosofia di Zagabria e ha fondato una piccola agenzia di traduzione e un centro linguistico.

30
December