Dječji talent show

U petak, 16. ožujka 2018., u organizaciji Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova održao se dječji talent show pred punom dvoranom sale u zgradi Zajednice Talijana u Novigradu. Sva djeca koja su nastupala bila su fantastična, a točke izvrsne, pa ih je takao i žiri ocijenio.
U kategoriji Najdojmljiviji talent nagradu je osvojila Ema Bubola koja je pjevala naslovnu pjesmu iz crtanog filma Vaiana. Istu nagradu, za najdojmljiviji talent, osvojile su i Edenea Mazalović, Nora Božić i Lana Korina Celić koje su zajedno osmislile i otplesale svoju točku modernog baleta.
U kategoriji najzabavnijeg talenta nagradu je osvojila Klara Vukoja s točkom ritmičke gimnastike i plesa.
Najoriginalnija izvedba bila je ona Raula Medice koji se publici predstavio s pokusima sa strujom.
Nagradu za buduće zvijezde osvojile su Chantal Radešić i Eleonora Vlajinić koje su osmislile i otplesale točku modernog plesa. Nagradu za buduću zvijezdu osvojio je i Lorenzo Radizlović koji je svirao dvije skladbe na gitari.
Žiri u sastavu: Vivijana Fakin, Sara Findrik i Gabrijela Močibob ocjenjivao je svaku točku po nekoliko kriterija i na kraju zaključio da su sva djeca koja su nastupala zaslužila nagradu.
Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova zahvaljuje se djeci, roditeljima, posjetiteljima i našim sponzorima. Ove godine je Istralandia svakom djetetu koje je nastupalo poklonila ulaznicu za najzabavnije bazene, a Turistička zajednica blokove i vrećice. Hvala!

 

 

***
Questo sabato, 16 marzo 2018, la Biblioteca civica Novigrad-Cittanova ha organizzato il talent show dei bambini che si è tenuto nella sala della Comunità degli Italiana di Cittanova. Tutti i bambini che si sono esibiti erano fantastici, le esibizioni eccellenti e la giuria non ha avuto lavoro facile.
Nella categoria del talento più impressionante il premio è stato vinto da Ema Bubola che ha cantato una canzone del cartone animato Vaiana. Lo stesso premio è stato vinto da Edenea Mazalović, Nora Božić e Lana Korina Celić, che insieme hanno ideato una coreografia di ballo moderno e si sono esibite in scena con la stessa.
Nella categoria del talento più divertente, il premio è stato vinto da Klara Vukoja che si è esibita in ginnastica ritmica e danza.
L’esibizione più originale è stata quella di Raul Medica, che si è presentato al pubblico con esperimenti da vero elettricista.
Il premio per le future stelle è stato vinto da Chantal Radešić e Eleonora Vlajinić, che si sono esibite in danza moderna e ginnastica ritmica. Il premio per la futura stella è stato vinto anche da Lorenzo Radizlović che ha suonato due pezzi di chitarra.
La giuria composta da Vivijana Fakin, Sara Findrik e Gabrijela Močibob ha valutato ogni esibizione in base a diversi criteri e alla fine hanno deciso che tutti i bambini che si sono esibiti meritavano un premio.
La Biblioteca civica Novigrad-Cittanova ringrazia i bambini, i genitori, il pubblico e i nostri sponsor. Quest’anno Istralandia ha regalato a tutti i bambini che si sono esibiti un biglietto per l’entrata gratuita alle piscine più divertenti, mentre l’Ente per il turismo di Cittanova ha regalato ai bambini delle agende e delle borse. Grazie!

<< >>