Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova

Predstavljanje putopisne knjige “Svilim” Gorana Blaževića

View Calendar
19/04/2018 19:00 - 20:00
Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova
Phone:052/729-040
Address: Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

Predstavljanje putopisne knjige “Svilim” Gorana Blaževića

Pozivamo vas na predstavljanje knjige Gorana Blaževića „Svilim: 3300 kilometara pješice po izbjegličkoj ruti“ koje će se održati u četvrtak, 19. travnja 2018. godine u 19 sati u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova.

Krajem 2016. godine Goran Blažević krenuo je na petomjesečni put tijekom kojeg je hodao od Petre u Jordanu do rodnog Umaga, noseći poruku mira i solidarnosti. Iskustva sa svog dugog hodanja pretočio je u knjigu pod nazivom „Svilim“ koja je prošle godine objavljena u izdanju Kulturne udruge Fotopoetika i Gradske knjižnice Umag.

Tijekom pet mjeseci hodanja Goran je iz uzavrele pustinje stigao do ledenih planina da bi naposljetku izbio na Jadransko more. Na put je krenuo sam, bez ijednog sponzora, oboružan samo dobrom voljom i željom da pošalje poruku mira i solidarnosti. Namjera mu je bila pratiti puteve po kojima su se kretale izbjeglice iz Sirije i Iraka. Prehodao je Jordan, Palestinu, Izrael, Cipar, Tursku, Grčku, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru i Hrvatsku, pješačeći do Umaga.

Zanimljivo je spomenuti da je Goran Blažević ovogodišnji dvostruki dobitnik Nagrade Dijana Klarić, jedine putopisne nagrade u Hrvatskoj koja se dodjeljuje na Croatian Travel Festivalu. Njegovo hodačko putovanje „Solidarity Walk 4km/h“ donijelo mu je spiralu za Najbolji projekt i Putnika godine.

Putopisno predavanje bit će popraćeno fotografijama i zanimljivim video zapisima s Goranovog putovanja.

***
Presentazione del libro di viaggio “Svilim” di Goran Blažević

Siete cordialmente invitati alla presentazione del libro di Goran Blažević, „Svilim: 3300 kilometara pješice po izbjegličkoj ruti“ (Svilim: 3300 km lungo la rotta dei profughi), che si terrà il 19 aprile 2018 alle ore 19 presso la Biblioteca civica Novigrad-Cittanova.

Alla fine del 2016 Goran Blažević è partito per un viaggio lungo cinque mesi, camminando da Petra in Giordania alla nativa Umago portando il suo messaggio di pace e solidarietà. Goran ha riversato le esperienze del suo lungo cammino in un libro intitolato “Svilim” che è stato pubblicato l’anno scorso dall’Associazione Culturale Fotopoetika e dalla Biblioteca civica di Umago.

Durante i cinque mesi di cammino attraverso il deserto ardente Goran arrivò alle montagne ghiacciate per raggiungere poi il Mar Adriatico. Ha intrapreso il viaggio da solo, senza sponsor, armato solo di buona volontà e il desiderio di inviare un messaggio di pace e solidarietà. Il suo intento era di seguire le strade per le quali si muovevano i rifugiati dalla Siria e dall’Iraq. Ha percorso la Giordania, la Palestina, l’Israele, il Cipro, la Turchia, la Grecia, la Macedonia, l’Albania, il Montenegro e la Croazia, camminando fino a Umago.

Goran Blažević è vincitore doppio del premio Dijana Klarić, unico premio per diari di viaggio in Croazia, che viene assegnato al festival Croatian Travel. Il suo cammino “Solidarity Walk 4km/h” gli ha valso una spirale per Il miglior progetto e per Il viaggiatore dell’anno.

La presentazione del libro sarà accompagnata da fotografie e interessanti video del cammino di Goran.