Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova

Predstavljanje knjige / Presentazione del libro: “Kazalište na Bujštini”

View Calendar
27/11/2019 19:00 - 20:00
Biblioteca civica Novigrad Cittanova
Phone:052/729-040
Address: Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

Pozivamo vas na predstavljanje knjige o povijesti kazališta na Bujštini „Kazalište na kotačima“ Zlatana Varelije koje će se održati u srijedu, 27. studenog 2019. u 19 sati u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova.

Knjiga progovara o počecima kazališnog i kulturnog života u vremenima koji prethode Kotaru Buje u sklopu Zone B kao i samom vremenu u Zoni B od 1950. do 1956 godine te istražuje povijest Bujštine i kulturno umjetničkih udruga na ovima prostorima u poslijeratnom razdoblju sve do naših dana.

O autoru
Iako rođen u Bribiru, odmalena živi u Istri, a od osamdesetih godina u Bujama i Umagu. Čitav svoj život nešto zapisuje te objavljuje niz knjiga: „Narodne pjesme Bujštine“, „Tote j’ boje stati“, „Bura puše snigom briše“, „Narodnjačka krv u temeljima hrvatske škole“, „Banda sto let pišći“. Uređuje zbornik „Bujština“ i surađuje s časopisima i dnevnim glasilima kako u Istri tako i šire. Svojim kulturnim radom prisutan je već više od trideset godina na Bujštini. Dobitnik je nekoliko gradskih i općinskih priznanja, a za knjigu „Narodnjačka krv u temeljima hrvatske škole“ nagrađen je srebrnom plaketom Matice hrvatske.

Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova, Rivarela 7

***
Siete cordialmente invitati alla presentazione del libro sulla storia della vita teatrale del Buiese „Kazalište na kotačima“ di Zlatan Varelija che si terrà il 27 novembre 2019 alle ore 19.

Il libro descrive le origini del teatro e della vita culturale nei tempi precedenti il distretto di Buie all’interno della Zona B, il periodo della Zona B dal 1950 al 1956 e la storia del Buiese e delle associazioni culturali in questa regione dal dopoguerra ai giorni nostri.

L’autore
Sebbene sia nato a Bribir, vive in Istria sin dall’infanzia, e dagli anni ’80 a Buie e Umago. Scrive tutta la sua vita e pubblica numerosi libri: „Narodne pjesme Bujštine“, „Tote j’ boje stati“, „Bura puše snigom briše“, „Narodnjačka krv u temeljima hrvatske škole“, „Banda sto let pišći“. È editore della raccolta “Bujština” e collabora con riviste e quotidiani in Istria e oltre. Con il suo lavoro culturale è presente nel Buiese da oltre trent’anni. Ha ricevuto diverse onorificenze cittadine e comunali ed è stato insignito della targa d’argento della Matica Hrvatska per il suo libro „Narodnjačka krv u temeljima hrvatske škole“.

Biblioteca civica Novigrad-Cittanova, Rivarella 7