Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova

Predstavljanje knjige / Presentazione del libro “Dani od Nepala”

View Calendar
24/10/2018 19:00 - 20:00
Biblioteca civica Novigrad Cittanova
Phone:052/729-040
Address: Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

Pozivamo vas na predstavljanje putopisne knjige „Dani od Nepala“ Patricije Kos Pešut koje će se održati u srijedu, 24. listopada 2018. u 19.00 sati uz Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova.

O knjizi će govoriti: autorica Patricija Kos Pešut, urednica knjige Mirjana Benjak, te gosti Kristina Dešman, Vesna Domany Hardy, Dina Kamber i Radmila Zdjelar.

Knjigu je 2018. godine objavio Hrvatski centar himalajske tradicije iz Rijeke.

O autorici
Patricija Kos Pešut odrasla je u Bujama. Nakon mature odlazi u Zagreb na studij, a u Istru se ponovno vraća kao doktorica stomatologije, odnosno magistrica dentalne znanosti. Ubrzo u Poreču otvara privatnu stomatološku ordinaciju, a nešto kasnije u Rijeci. Tijekom studija otkriva svijet joge i svijet planina, a u njoj se budi znatiželja za mehanizme funkcioniranja ljudskog organizma i potencijalne autoregeneracije. Te su je tri ljubavi odvele na Daleki istok: nakon više godina vježbanja, prehodanih Alpa i okolnih planina, triput odlazi u Nepal na Himalaju i osam puta u Indiju. Okušava se u letačkim sportovima: skakanju s padobranom i letenju paraglajderom. Od 2014. godine manje radi u struci zbog višestrukih ozljeda i fraktura. Trenutno živi u Zagrebu, školuje se u Rishikeshu u Indiji (himalajska joga tradicija) i u Milanu (homeopatija). Godine 2016. osniva Hrvatski centar himalajske tradicije kao dio međunarodne organizacije. Aktivno prenosi dobivena znanja obogaćena iskustvima autoregeneracije i rehabilitacije vlastitog organizma.

***
Siete cordialmente invitati alla presentazione del libro di viaggio „Dani od Nepala“ di Patricija Kos Pešut che si terrà mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 19 negli ambienti della Biblioteca civica Novigrad-Cittanova.

Il libro sarà presentato dall’autrice Patricija Kos Pešut, dall’editrice del libro, Mirjana Benjak, e dagli ospiti: Kristina Dešman, Vesna Domany Hardy, Dina Kamber e Radmila Zdjelar.

Il libro è stato pubblicato nel 2018 dall’associazione Hrvatski centar himalajske tradicije di Fiume (Centro croato della tradizione himalayana).

Patricia Kos Pešut è cresciuta a Buie. Dopo la laurea, studia a Zagabria e torna in Istria come dentista aprendo uno studio dentistico privato a Parenzo, e più tardi a Fiume. Durante lo studio, scopre il mondo dello yoga e il mondo delle montagne, e si incuriosisce dei meccanismi di funzionamento del corpo umano e delle potenzialità autorigenerative. Queste tre passioni la portano nell’Estremo Oriente: dopo anni di allenamento, dopo aver percorso le Alpi e le montagne circostanti, visita tre volte il Nepal, cioè l’Himalaya, e otto volte l’India. Pratica anche salti col paracadute e voli col parapendio. Dal 2014 è stata meno coinvolta nella sua professione dentistica a causa di lesioni multiple e fratture. Attualmente vive a Zagabria, studia a Rishikesh in India (yoga di tradizione himalayana) ed a Milano (omeopatia). Nel 2016 fonda il Centro croato della tradizione himalayana come parte di un organizzazione internazionale. Condivide attivamente le conoscenze acquisite attraverso l’esperienza di autoregenerazione e riabilitazione del proprio organismo.