Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova

Predstavljanje Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Umag / Presentazione dell’Associazione croata per le malattie della tiroide Umago

View Calendar
27/02/2020 19:00 - 20:00
Biblioteca civica Novigrad Cittanova
Phone:052/729-040
Address: Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

Upoznavanje s radom i ciljevima Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Umag.

Presentazione del lavoro e degli obiettivi dell’Associazione croata per le malattie della tiroide Umago