Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova

Julijana Matanović, književni susret / incontro letterario

View Calendar
09/04/2019 19:00 - 20:00
Biblioteca civica Novigrad Cittanova
Phone:052/729-040
Address: Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

Pozivamo vas na književni susret s Julijanom Matanović koji će se održati 9. travnja 2019. godine (utorak) u 19 sati u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova.

Julijana Matanović doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine s temom Hrvatski povijesni roman XX. stoljeća. Godine 1993. postala je zaposlenica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2014. je članica-suradnica HAZU. Početkom 2018. – u zvanju izvanrednog profesora na katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku – odlazi u prijevremenu mirovinu i zajedno s kćerkom Magdalenom i suprugom Pavlom Pavličićem, seli se u Osijek.
Uz znanstvene i stručne knjige (kako samostalne, tako i u koautorstvu), Julijana Matanović široj javnosti poznata je po mnogim naslovima: „Zašto sam vam lagala“ (1997.; 16 izdanja), najčitanija i najprodavanija knjiga godine, prevedena na njemački, slovački, slovenski i češki jezik; pojedine priče I na nizozemski, mađarski, ukrajinski, makedonski , „Bilješka o piscu“ (2000., 10 izdanja) – najprodavanija knjiga 2000. godine, „Kao da smo otac i kći“ (2003., 3 izdanja), „Laura nije samo anegdota“ (2005., 3 izdanja), „Knjiga od žena, muškaraca, gradova i rastanaka“ (2009, 3 izdanja), „O čemu ti to govoriš“ (2010.), „One misle da smo male“ (roman za mlade, 2010., 4 izdanja), „Cic i svila“ (2011.), „Samo majka i kći“ (2012., 2 izdanja), „Božićna potraga“ (2012.), „I na početku i na kraju bijaše kava“ (2015., 6 izdanja); „Rečeno učinjeno“ (2015.).

***
Siete cordialmente invitati all’incontro letterario con Juliana Matanović che si terrà il 9 aprile 2019 (martedì) alle ore 19:00 nella Biblioteca civica Novigrad-Cittanova.

Julijana Matanović ha conseguito un dottorato di ricerca presso la Facoltà di filosofia dell’Università di Zagabria nel 1998 con un tema sul romanzo storico croato del XX° secolo. Nel 1993 è diventata dipendente della Facoltà di Filosofia dell’Università di Zagabria. Dal 2014 è membro dell’Accademia delle scienze croata. All’inizio del 2018 – con il titolo di professore associato presso il Dipartimento di letteratura croata contemporanea – va in pensione anticipata e, insieme con la figlia Maddalena e il marito Pavao Pavličić, si trasferisce a Osijek.
Oltre ai libri scientifici e professionali (sia come unica autrice, sia come co-autorice), Julijana Matanović e riconosciuta dal pubblico per molti titoli: „Zašto sam vam lagala“ (1997; 16 edizioni), il libro più letto e più venduto dell’anno, tradotto in tedesco, slovacco, sloveno e ceco; „Bilješka o piscu“ (2000, 10 edizioni), il libro più venduto del 2000, „Kao da smo otac i kći“ (2003, 3 edizioni), „Laura nije samo anegdota“ (2005, 3 edizioni), „Knjiga od žena, muškaraca, gradova i rastanaka“ (2009, 3 edizioni), „O čemu ti to govoriš“ (2010), „One misle da smo male“ (romanzo per giovani, 2010, 4 izdanja), „Cic i svila“ (2011), „Samo majka i kći“ (2012, 2 izdanja), „Božićna potraga“ (2012), „I na početku i na kraju bijaše kava“ (2015, 6 edizioni), „Rečeno učinjeno“ (2015).