Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova

Izložba fotografija Andraža Šereša

View Calendar
06/04/2018 19:00 - 07/05/2018 14:00
Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova
Phone:052/729-040
Address: Rivarela 7, 52466 Novigrad-Cittanova

Slovensko kulturno društvo Ajda Umag i Gradska knjižnica Novigrad-Cittanova pozivaju vas na otvorenje izložbe fotografija Andraža Šereša koja će se održati u petak, 6. travnja 2018. godine, u 19 sati u Gradskoj knjižnici Novigrad-Cittanova.
Izložbu će otvoriti ženski pjevački zbor Ajda, koji djeluje pri Slovenskom kulturnom društvu Ajda iz Umaga.

O izložbi
Izložena fotografska djela su nastala u razdoblju između 2007. i 2017. godine i prikazuju dio autorovih doživljaja na različitim krajevima Europe gdje je živio i putovao. Djela se svrstavaju u žanr ulične fotografije, gdje je osnovna namjera zahvatiti spontane trenutke (najčešće interakciju između ljudi) u javnom prostoru. Fotografije prikazuju različite društvene slojeve, tok globalizacije, atmosfere u velikim gradovima i između ostalog izoliranost pojedinca u 21. stoljeću. Fotografije su nastale u Portugalu (Porto, Lisabon, Mafra, Amorosa), Velikoj Britaniji (London), Njemačkoj (Berlin), Srbiji (Beograd), Grčkoj (Atena) i Sloveniji (Ljubljana).

O autoru
Andraž Šereš je rođen 1990. godine u Ljubljani. U Puli je 2009. godine završio Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, na grafičkom odjelu, te je 2017. godine magistrirao na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani, gdje je stekao naziv magistra slikarstva. Do sada je fotografije izlagao na skupnim izložbama u Puli, Londonu i Umagu, a samostalno u Puli i Umagu.

Izložba ostaje otvorena do 7. svibnja 2018. godine i može se razgledati u radno vrijeme Knjižnice (ponedjeljkom i utorkom od 8 do 14, od utorka do petka od 10 do 19 sati).
***
La Società culturale slovena Ajda di Umago e la Biblioteca civica Novigrad-Cittanova vi invitano all’inaugurazione della mostra fotografica di Andraž Šereš che si terrà venerdì 6 aprile 2018, alle ore 19:00, nell’atrio della Biblioteca civica Novigrad-Cittanova.
La mostra sarà inaugurata dal coro femminile Ajda, che fa parte della Società culturale slovena Ajda di Umago.

La mostra
Le opere fotografiche esposte sono state scattate nel periodo tra il 2007 e il 2017 e mostrano delle esperienze dell’autore colte in diverse parti d’Europa dove ha vissuto e viaggiato. I lavori si possono classificare come fotografia di strada, dove l’intenzione principale è quella di catturare momenti spontanei (come l’interazione tra persone) nello spazio pubblico. Le foto mostrano diversi strati sociali, il corso della globalizzazione, l’atmosfera nelle grandi città e, tra le altre cose, l’isolamento dell’individuo nel 21 ° secolo. Le fotografie sono state scattate in Portogallo (Porto, Lisbona, Mafra, Amoros), Gran Bretagna (Londra), Germania (Berlino), Serbia (Belgrado), Grecia (Atene) e Slovenia (Lubiana).

L’autore
Andraž Šereš è nato nel 1990 a Lubiana. A Pola ha completato la Scuola di Arti Applicate e Design nel 2009, e nel 2017 si è laureato all’Accademia di Belle Arti e Design a Lubiana. Fino ad ora ha esposto le sue fotografie a mostre collettive a Pola, Londra e Umago, e a mostre individuali a Pola e Umago.

La mostra rimarrà aperta fino al 7 maggio 2018 e potrà essere visitata negli orari di lavoro della Biblioteca (dal lunedì al martedì dalle 8:00 alle 14:00, dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00).